– Priprava možnostne študije za razvoj novega izdelka na podlagi vaših želja (priprava možnih tehnoloških rešitev, predlog sestavnice in tehnološkega postopka)
– Razvoj trdnih, poltrdnih in tekočih farmacevtskih oblik ter sterilnih farmacevtskih oblik
– Razvoj tehnološkega postopka izdelave zdravil, medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil ter kozmetičnih izdelkov v laboratorijskem merilu, pilotnem in industrijskem merilu, vključno z validacijo tehnološkega postopka
– Možnost uporabe DoE, MVA in QBD
– Pomoč pri pisanju vloge za patentno prijavo (PCT, EP, USP, itd)

SESTAVINE ZDRAVIL, PREHRANSKIH DOPOLNIL

– Izbor sestavin in količina posameznih sestavin naj temelji na predvidenem namenu uporabe s poudarkom na varnosti sestavin. Za nove sestavine kot so npr. “Novel Food”, “Novel Excipient”, “Specific Excipient”, je proizvajalec dolžan predložiti podatke o varnosti teh sestavin. Sestavine vašega izdelka naj bodo proizvedene v skladu z dobro proizvodno prakso in dobavljene v skladu z dobro distribucijsko prakso. Le tako boste lahko končnemu uporabniku zagotovili kakovost svojih izdelkov in s trdnimi temelji gradili svoj ugled na trgu.